I henhold til foreningens vedtægter §7 kan enhver juridisk person, der kan tilslutte sig foreningens formål, optages som medlem.

Foreningen kan rumme 25 medlemmer.

Medlemskontingent er kr. 300,- pr. person 2 x årligt forår og efterår

Forespørgsel om foreningen og medlemsskab bedes rettet til: bestyrelsen@vadefuglene.dk


Der er i øjeblikket ledige pladser i gruppen.