Aktiviteterne startede i 1990, som en kursusaktivitet i AOF aftenskoleregi.

Efter en politisk beslutning om, at beskære tilskudsordningerne til fritidsundervisningen, blev det på grund af deltagerprisen, svært at få deltagere nok til, at danne et passende hold.

Men efter initiativ fra kursisterne og velvilje fra underviser Hans Lind til at fortsætte, som ulønnet naturvejleder, blev det besluttet, at forsøge at drive aktiviteterne videre på frivillig basis og danne en interesseforening.

På et indkaldt møde i 2003 blev foreningen stiftet og fik navnet "Vadefuglene", og der blev udarbejdet vedtægter, samt aftalt kontingent.

Vadefuglene har således fejret 10 års fødselsdag i 2013, som selvstændig interesseforening

Det har siden vist sig, at det var en rigtig god beslutning, foreningen har stor tilslutning og besøger mange spændende lokaliteter på Falster, Lolland, Møn, Sydsjælland og omliggende øer.