Efterårsprogram 2022


Mandag den 1. august kl. 18.00 – kl. 21.00

Mallings Kløft (Stensby Møllebæk)
Den naturskønne Mallings Kløft er et spændende og unikt område. Bakken ved bunden af kløften var tidligere hjemsted for 5 vandmøller. Enkelte steder kan man se stensætningerne fra de gamle møller. Fra enden af kløften kommer vi ud i åbent land, med en smuk udsigt over Storstrømmen og Farøbroerne.

Søndag den 14. august kl. 09.00 – kl. 16.00

Labyrintparken ved Kalvehave.
Parken er fyldt med labyrinter, store spil og hjernevridere, som udfordrer stedsansen, den logiske sans og sikkert også den humoristiske sans. Det kan godt give sved på panden, at finde de 6 poster i den store Efeu-labyrints blindgyder. Der er mulighed for et velfortjent hvil til kaffen og madpakken på terrassen ved stedets Café.

Lørdag den 3. september kl. 09.00 – kl. 14.00

Bavnehøj Fritidsområde.
Bavnehøj Fritidsområde omfatter det yderste af en endnu aktiv grusgrav: Nr. Vedby Grusgrav. Der er etableret en natursti rundt om hele grusgraven, hvorfra der er en rigtig god oversigt over hele området. Fuglelivet er meget alsidigt, men mest i yngletiden, ud over de mest almindelige småfugle yngler her lille præstekrave, strandskade, tårnfalk, rørhøg og natugle. Af andre ynglende vandfugle kan nævnes gråand, grågås, taffeland, toppet lappedykker m.fl.

Torsdag den 15. september kl. 09.00 – kl. 14.00

Gedser Fuglestation og Gedser Odde.
Trækket over Gedser Odde er i fuld gang, og det er noget af det, vi gerne skulle opleve. Derfor vil vi besøge ringmærkerne ved fuglestationen og se, hvad de eventuelt kan vise os på helt nært hold. Endvidere går vi en tur ud til Marinestationen og kigger på, hvad der flyver forbi af ænder, gæs, rovfugle og andet godt. NB. Denne gang er mødestedet P-pladsen på Gedser Odde ved stranden efter fyret. Man bedes selv aftale fælles transport herned.

Søndag den 2. oktober kl. 09.00 – kl. 14.00

Vålse Vig og Vålse Vesterskov.
Vi gør holdt ved den lille havn Vålse Bro og går en tur til pumpestationen med lille planche udstilling og en stor pumpe, som blev brugt tidligere. Fra besøget på pumpestationen fortsættes til Vålse Vesterskov, som er en lille skov der ligger i Falsters aller nordligste hjørne. Vi parkerer ved skovløberstedet og spadserer ad den store skovsti hvor man kommer ud på den store strandeng.

Lørdag den 22. oktober kl. 09.00 – kl. 14.00

Hesnæs med tur i Corselitze Østerskov
Vi parkerer ved havnen og følger den gamle bygade med de særprægede huse, med rør på såvel tag som sider og fortsætter ind i Østerskov og følger kysten overfor klinten, med vid udsigt over Hesnæs Vig Østersøen, til Hestehoved Fyr, Falsters østligste punkt. Tilbage til Hesnæs foregår gennem skoven med afvekslende skovområder. Når man på turen ser de gamle brede bøge stå nær salten Østerstrand, forstår man, hvorfor Adam Oehlenschläger havde netop dette sted i tankerne, da han skrev nationalsangen.

Tirsdag den 29. november kl. 18.00 – kl. ca. 22.00

Generalforsamling og julehygge. (sted aftales senere)
Vi afholder generalforsamling i henhold til dagsorden, der skal aftales ture og aktiviteter for foråret 2023. Når den officielle del er overstået skal der hygges med Gløgg og æbleskiver, kaffe med hjemmebag og andet godt.

Lørdag den 7. januar 2023 kl. 09.00 – kl. 12.00

Rask vintertur i Lindeskov
Traditionel tilbagevendende begivenhed – Spækhuggertur – vi har godt af lidt rask trav og måske komme af med lidt af det spæk, som julen har efterladt på sidebenene.

Med mindre andet er aftalt, udgår alle ture fra “Cementen”, den store P-plads ved Nyk.F. - Hallen, hvor vi fylder op i private biler. Mød op 10 min. før ovennævnte afgange. Husk madpakke, drikkevarer, fornuftigt fodtøj, regntøj, kikkert, siddeunderlag, håndbøger og småpenge. Afregning for kørsel er kr. 2.00 pr. km.

Kaj Abrahamsen -  mobilnr 51 82 04 20

Carsten Koborg Olsen - mobilnr 51 92 67 01

email:  bestyrelsen@vadefuglene.dk